Stiftelser och fonder

Stiftelser o fonder

Stiftelser och fonder

Nedan finner ni länkar till möjliga fonder och stiftelser för er att söka finansiering.


HISO Bidrag

Idrottsföreningar i Helsingborg, som medverkar i Spontanidrotten, erbjuds söka bidrag från HISO. HISO har till Spontanidrottsprojektet erhållit anslag från Kronprinsessparets stiftelse. I första hand riktar sig stödet till att värva nya medlemmar.


Skåneidrotten – Idrottslyftet

– Livslångt idrottande
– Idrott i Förening
– Värdegrund
– Anläggningsstödet

http://www.rf.se/Distrikt/SkanesIdrottsforbund/Ekonomisktstod/
Idrottslyftet/


Arvsfonden

En bred fond med stora möjligheter!
http://www.arvsfonden.se/

RIKTAD SATSNING ARVSFONDEN – NYANLÄNDA OCH INTEGRATION
En av Arvsfondens riktade satsningar innebär att de vill uppmärksamma föreningslivet på att det finns stora möjligheter att söka projektstöd hos Arvsfonden. De menar att föreningar och andra ideella organisationer har en nyckelroll när det handlar om nyanlända och integration. Regeringen har dessutom valt ut att ”Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering” som ett prioriterat område för Arvsfonden.
http://www.arvsfonden.se/node/36509


Åhlen Stiftelsen

http://www.ahlen-stiftelsen.se/


Föreningen Barn o Ungdom, Handelsbanken

http://www.föreningenbarnoungdom.se/
Ansökan: 31 mars.


GA Fonden

http://www.gafonden.com
Ansökan: 1 mars eller 1 oktober

Palmefonden

http://www.palmefonden.se/index.php?sid=2
Bidrag till skolor, ungdomar och organisationer som vill verka för ökan internationell förståelse mot rasism och främlingsfientlighet.


Crafoord

http://www.crafoord.se/ovriga-bidrag/villkor-ovriga-bidrag.aspx
Ansökan: 4 sep 2014


Helsingborg Stad – stipendier och fonder för barn och ungdom

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Omsorg-och-stod/Ekonomi-och-socialbidrag/Stipendier-och-fonder/fonder-for-barn-och-unga/
Ansökan: Sökes av föräldrar för barn och ungdomar utdelning 2 ggr per år juni och dec.


Sparbankstiftelen Skåne

Sök projektanslag

http://www.sparbanksstiftelsenskane.se/sök-projektanslag-13751775

Sök Idrottsledarstipendiet

http://www.sparbanksstiftelsenskane.se/stipendier/idrott-16107413


Sparbankstiftelsen nya

http://www.sparbanksstiftelsennya.se/


Sparbankstiftelsen Öresund

http://www.sparbanksstiftelsenoresund.se/
Ansökningsperiod 1-30 sep


Idéer för livet – fd Skandiafonden

http://www.ideerforlivet.se/


Forum Syd

http://www.forumsyd.org/


Skandias stiftelse Idéer för livet

http://www.ideerforlivet.se/


Stiftelsen Lars Hiertas Minne

http://www.larshiertasminne.se/

Länsstyrelserna

http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx

Hjälpmedel

Stora Fondboken – Finns på diverse bibliotek att låna

Global Grant – https://www.globalgrant.com/

Föreningsbyrån Skåne – info@foreningsbyranskane.se

Skåneidrotten – martin.edbladh@skaneidrotten.se