SeniorKraft


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/hiso.se/httpdocs/wp-content/plugins/wp-frontpage-news/inc/wp-fpn-main.inc.php on line 1416

SeniorKraft – ett initiativ om samarbete mellan föreningar och seniorer

SeniorKraft är ett initiativ med målsättning att hjälpa idrottsföreningar till att få ’fler händer’ genom frivilliginsatsatser från seniorer. Idrottsföreningarna önskar självklart även hjälp från alla Helsingborgs medborgare som vill hjälpa till ideelt.

SeniorKraft är på samma sätt till för att hjälpa seniorer till att engagera sig och få en egen värdefull och innehållsrik tillvaro i idrottens värld.

Seniorer är en för samhället otroligt viktig, stark och kompetent grupp. HISOs ambition är att skapa synnergier och samverkan mellan seniora föreningar och idrottsföreningar.

image

HISO samarbetar med ovanstående organisationer och modell. Respektive seniororganisation kommunicerar om SeniorKraft gentemot sina medlemmar och då om möjligheterna för seniorer att på frivillig basis hjälpa idrottsföreningarna i Helsingborg med ’fler händer’. Intresserade idrottsföreningar organiserar sig för Seniorkraft och välkomnar hjälp av seniorer.

Ni idrottsföreningar som söker ’flera händer’

HISO medlemsföreningar välkomnas att fylla i intresseanmälan om SeniorKraft och önskemål om vilka uppdrag (tjänster) ni önskar ha hjälp med. Ett formulär för intresseanmälan och ett för själva uppdragen (ett formulär per uppdrag). Formulären finner ni till höger. HISO lägger upp och publicerar Uppdrags-annonser enligt nedanstående lista.

Du engagerade Senior och andra äldre!

seniorer Är du lite äldre och vill engagera dig frivilligt inom idrottens värld genom HISO’s medlemsföreningar? Vi välkomnar dig att ta kontakt med HISO och vårt kansli genom att fylla i  intresseformuläret till höger, eller så ringer du vårt kansli. Och varför inte ta med några av dina senior-kompisar. Fyll i dina intresseområden och/eller idrotter du är intresserad av, tillsammans med en kort beskrivning om vem du är.

Uppdragsprocessen

image Vid anmälan om intresse från seniorer förmedlar HISO denna kontakt till aktuell idrottsförening. Respektive idrottsförening gör en bedömning om den som anmält sitt intresse. Idrottsföreningen tar därefter själv kontakt med utvald senior för dialog och möjligt möte för ett möjligt SeniorKrafts-uppdrag. Alla seniorer som anmält ett intresse får en återkoppling om intresse för uppdrag finns eller inte.

Annonsering – öppna uppdrag SeniorKraft

Denna lista kommer med tiden att kompletteras med mer utförliga uppdragsbeskrivningar.