Föredragshållare seminarium – mer rörelse i skolan

Moderator

imageMats Nilsson är en uppskattad och engagerad personlighet i Helsingborg. Mats är också en av världens främsta inom kampsport

 Föredragshållare

 1) Vision Föreningar i framtiden – Skånes föreningar

Föredragshållare
Olle Möller – Ordförande

imageIdéburet och offentligt medskapande – tillsammans kan vi förändra på riktigt
Skånes Föreningar har som ändamål att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst regionalt i frågor som berör det lokala föreningslivet.

Klicka här för deras hemsida.

2) Mer rörelse genom digital teknik

Föreläsare
Daniel Gomejzon , Vinnare av Guldäpple 2013

imageDaniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, vann Guldäpplet 2013. Med hjälp av digital teknik har han omvandlat traditionella lekar till heta tv-spel och inspirerat eleverna till rörelse.

Daniel Gomejzon fick priset för sitt målmedvetna arbete med att ge eleverna verktyg för att utveckla den egna hälsan och höja sina prestationer, genom att förnya undervisningen med hjälp av digital teknik.Klicka

Klicka här för artikel i Skolvärlden.

Klicka här för Youtube-film, där Daniel Gomejzon berättar mer om hur han har tagit in digital teknik på idrottslektionerna.

3) Idrottslyftet, samarbete och medel – Skåneidrotten

Föreläsare
Johanna Ingvaldsson – Verksamhetsledare

image

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och vara den skåneska idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation.

I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet och det är just Idrottslyftets möjlighet som passet kommer fokusera på. Inom idrottslyftets ramar finns det möjlighet att söka stöd till satsningar som görs mellan idrottsföreningar och skola i syfte att få fler barn och ungdomar i rörelse.

Klicka här för hemsida.

4) Aktivitet förebygger – Ängelholm

Föredragshållare
Maja Arvidsson – projektsamordnare

imageAktivitet förebygger är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Höstterminen 2009 startade alla årskurs 6 på Rebbelberga skola med föreningsverksamhet på skoltid.

Sedan 2009 har Aktiviteter förebygger utökats till att omfatta alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 3, 6 och 7 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Genom AF får eleverna möjlighet att prova följande aktiviteter:

Klicka här för projektet.

5) Bunkefloprojektet – Malmö Kommun

Föredragshållare
Conny Lindvall –  fd. rektor på Ängslättskolan
Fredrik Pihlqvist – idrottslärare Ängslättskolan

image

– Vilka förutsättningar som behövs för att ett projekt ska bli en modell?

– Tankar kring de första 10 åren med Bunkefloprojektet!

– Samarbete med idrottsföreningar i skolan! Reflektioner

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 som ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Projektet har fått högsta ackreditering politiskt, idrottsligt och forskningsmässigt. Projektet är idag ett välkänt välfärdsprojekt, och har synts i medier över hela landet. Istället för att titta på hur samhället blir allt mer passivt, med ökande antal sjukskrivningar, fler personer som drabbas av våra s.k. välfärdsjukdomar etc., valde ortopeden Per Gärdsell att göra något konkret åt situationen.

Klicka här för att läsa om Bunkeflomodellen.

Klicka här för att komma till MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) med Ingegerd Ericsson (Filosofie doktorsexamen i pedagogik, Lunds universitet 2003) och många intressanta artiklar om projektet och motorisk inlärning.

6) Bårslövsprojektet – Bårslöv Kommun

Föredragshållare
Gustaf Andersson – Elevhälsan/Utvecklingsstrateg HGB Stad

imageBli ditt bästa jag! Hälsoprojekt på Bårslövs skola
Under hela vårterminen pågår hälsoprojektet Bli ditt bästa jag! på Bårslövs skola och Bårslöv fritidsgård. Med fysisk aktivitet på schemat varje dag, hoppas rektor Maria Wikström att elevernas hälsa förbättras, och i förlängningen deras måluppfyllelse.

Klicka här för projektet