Anmälan om Uppdrag Seniorkraft med kravprofil

seniorerVi ber er idrottsförening att fylla i nedanstående formulär så mycket ni kan avseende det det uppdrag ni önskar få hjälp med att annonsera på HISOs hemsida. Vi kommer därefter att publicera uppdraget på vår hemsida. Har vi frågor ber vi att få återkomma till er.


Get your free webform with Podio