Viktiga datum föreningsstöd

Viktiga datum och länkar avseende Bidragsansökningar

2014-2015

Kursbidrag: söks löpande
Lägerbidrag: söks löpande
Individuellt utvecklingsstöd: söks löpande

Februari

Aktivitetsstöd: sista ansökningsdag 25 feb

April

Inlämning av organisationsrapport (för erhållande av bidrag): 1 apr
Stöd till funktionärer: sista ansökningsdag 1 apr
Hyresbidrag: sista ansökningsdag 1 apr

Juni

Resestöd lag: sista ansökningsdag 15 jun

Augusti

LOK-stöd (1 jan-31 juli): sista ansökningsdag 25 aug
Anläggningsstöd: sista ansökningsdag 31 aug

December

Resestöd lag: sista ansökningsdag 15 dec

Februari – 2015

LOK-stöd (1 aug-31 dec): sista ansökningsdag 25 feb

Länkar till bidrag

Föreningsstöd Helsingborg

Blanketter söka bidrag (e-tjänster)

LOK-stöd Svensk Idrott