Uppdrag: Service vid arrangemang

Idrott: Basket

Roll: Funktionärer i samband med återkommande matcher.

Typ av uppdrag: Service

Beskrivning

Hjälpa till med förekommande uppgifter runt arrangemang såsom försäljning av biljetter, caféverksamhet mm. Gärna personer med lite idrottsintresse.

Tidsinsats

Från några timmar, vid enstaka tillfällen.

Start uppdrag

Omgående


Get your free webform with Podio