Uppdrag: Hjälp med arrangemang

Idrott: Basket

Roll: Kansliarbete, administration

Typ av uppdrag: Service

Beskrivning

Behöver extra hjälp med administration vid arrangemang av hjälpsamma och trevliga personer.

Tidsinsats

Flexibelt, från några timmar per arrangemang…

Start uppdrag

Omgående


Get your free webform with Podio