Uppdrag: Flera händer till fler uppdrag

Idrott: Kampsport

Roll: Styrelse, Ledare/tränare, kansli/administration, Funktionärer vid enstaka event, Funktionärer i samband med tävlingar

Typ av uppdrag: ‘fler händer’

Beskrivning

Flexibla uppdrag efter överenskommelse.

Tidsinsats

Från några timmar i veckan till insatser vid enstaka tillfällen.

Start uppdrag

Omgående


Get your free webform with Podio