Uppdrag: Anläggning, underhåll

Idrott: Racketsport

Roll: ‘Allt i allo’ på anläggningen

Typ av uppdrag: Service

Beskrivning

Att hjälpa till med olika typer av uppdrag i och i anslutning till idrottsanläggningen.

Tidsinsats

Några timmar i veckan.

Start uppdrag

Efter överenskommelse med föreningenGet your free webform with Podio