Uppdrag: Administration kring Lärgrupper

Idrott: Flera idrottsföreningar träffas

Roll: Administratör, extra hjälp

Typ av uppdrag: Service och administration

Beskrivning

Hjälp med administration runt Lärgrupper gentemot Skåneidrotten och bidragsansökningar. Lärgrupper är då flera idrottsföreningar träffas varje fredag för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Tidsinsats

Enstaka gånger under en period. Flexibla uppdrag.

Start uppdrag

Omgående


Get your free webform with Podio