Spontanidrott

image

Projektet Spontanidrott, med DROP IN, har nu övergått till att bli en del i Fritid Helsingborgs ordinarie verksamhet.

Till er idrottsföreningar som är intresserade av DROP IN, välkomnas ni att kontakta projektledarna på Fritid Helsingborg, enligt nedan.

Gällande HISO Bidrag, med stöd till medlemsrekrytering för DROP IN-verksamhet, finns det fortfarande några platser kvar. Till er som är intresserade, klicka på HISO-bidrag till höger.

Gällande Skåneidrottens och Idrottslyftet ges också fortfarande stöd för ledarinsatser.

PROJEKTLEDARE FRITID HELSINGBORG

Jens Zetterstrand
Telefon: 042-10 76 21
e-post: jens.zetterstrand@helsingborg.se

Filip Egger
e-post: filip.egger@helsingborg.se


Information om projektets inriktning.

Fritid Helsingborg, HISO och Skåneidrotten har tillsammans arbetat fram en samarbetsmodell för Spontanidrott med fokus på Helsingborgs ungdomar i åldrarna 13-19 år, som är gratis och utan krav på medlemskap och prestation.

image

Många svenska kommuner har tillsammans med föreningslivet utvecklat olika former av ”prova-på idrott”. Gemensamt för samtliga satsningar är att de utgör ett komplement till det traditionella föreningslivet där unga utan medlems- och tävlingstvång får möjlighet att testa olika sorters idrottsaktiviteter. Spontanidrottsprojektet är Helsingborgs svar på detta och att detta sker i samverkan mellan idrottsföreningar och staden med skolor och fritidsgårdar.

Ambitionen är att få fler ungdomar att intressera sig för idrott och stanna kvar i föreningarna – med mål att de motionerar och rör på sig mer. Ambitionen är också att föreningar i större utsträckning utvecklar en permanent modell med öppen spontanidrottsverksamhet och därmed skapar nya förutsättningar för att ATTRAHERA, REKRYTERA och BIBEHÅLLA fler ungdomar till sina föreningar.

Pilot-projektet SPONTANIDROTT omfattar tre spår

image

DROP IN med utvalda idrottsföreningar på deras egna arenor, har öppen ’prova på-verksamhet’ utan krav på medlemskap och prestation.

TRY IT är samarbete mellan några utvalda skolor och idrottsföreningar under en period om 10 veckor per skola, ett pilotprojekt. Under våren 2016 har TRY IT inga aktiviteter.

SPORTCAMP körs på lov med idrottsföreningar, vilket startade med ett Sommarlovs SportCamp i juni 2015 på Idrottens Hus.

Ersättning till idrottsföreningar

Medverkande idrottsföreningar i DROP IN erbjuds att söka ersättning från:
image

 1. HISO bidrag – värvning medlemmar klicka här för information och ansökan
 2. Skåneidrotten, genom Riksidrottsförbundets satsning ”Organiserad Spontanidrott, se nedan.

Ni föreningar kan ansöka hos Skåneidrotten och ’organiserad spontanidrott’ för ersättning av material och arvode till ledare (300 kr/pass och max 2 st tillfällen/vecka).

Varje aktivitetstillfälle inom ”Drop-in” ersätts med 300 kronor från Riksidrottsförbundets (RF) satsning ”Organiserad Spontanidrott”. Till viss del kan även material som ingår i satsningen samt eventuella kostnader för lokalhyra bekostas av medel från RF. Det är då noga att ni kontaktar Skåneidrotten (Johanna Ingvaldson johanna.ingvaldson@skaneidrotten.se) för att få ett ”godkännande”.

Varje förening fakturerar Skåneidrotten på:

Skåneidrotten
Att: Johanna Ingvaldson
Box 100 63
200 43 Malmö

Fakturan skickas in då vårens aktiviteter är avslutade och märks ”Spontanidrott”.

Det finns ingen möjlighet att få ersättning för ordinarie träningstillfällen.

Information och kommunikation

Vi informerar om projektet via webb-nyheter, nyhetsbrev, Facebook och separata utskick om intresseanmälningar till de olika spåren.

Projektet kommer använda sig av olika informations- och kommunikationskanaler. Denna sida riktar sig till idrottsföreningar.

Helsingborg Stad har en egen sida för kommunikation, information och anmälningar  mot skolor och elever. Riktade utskick kommer göras till elever och föräldrar. Även Fritidsgårdar kommer ingå i projektet och vara en kommunikationskanal.

Projektet förutsätter också att deltagande  föreningar marknadsför och aktivt arbetar för att informera och nå ungdomar, genom era egna hemsidor, sociala medier, fritidsgårdar och deras fritidsledare mm.

Utmaningen är att vi tillsammans med staden finner nya och smarta kommunikationsvägar och att träningen görs attraktiv och rolig.

Projektets mål

 • Ökad fysisk aktivitet hos unga
 • Ge målgruppen möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter
 • Motverka segregation
 • Attrahera och rekrytera fler unga till föreningslivet
 • Att på längre sikt få fler föreningar att utveckla och erbjuda ungdomar spontanidrott

Riktlinjer föreningar

Deltagande föreningar ska leva upp till och ställa sig bakom nedastående kriterier:

 • Aktivt och ansvarsfullt verka för att uppnå projektmålen
 • Överenskommelse tecknas
 • Varje ledare, tränare ska genomgå (eller genomgått) en ledarutbildning (i egen regi eller genom Skåneidrotten) och prövas mot belastningsregistret
 • Att i den egna föreningen långsiktigt skapa en egen modell för spontanidrott för alla (med prova på idrott i olika åldersgrupper, utan krav på medlemskap)
 • Att vara öppen för att utveckla spontanidrotten på nya platser I staden och tider som möter upp ungdomars önskemål om mer rörelse och idrott
 • Aktivt marknadsföra och arbeta för att få ungdomar att komma till träningarna

Kärnvärden som vi vill att projektet ska andas o kommunicera:

 • Glädje och Gemenskap
 • Demokrati och Delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Deltagande föreningar ska arbeta i enighet med Svensk Idrotts värdegrund , dvs. ”Idrotten Vill”

Klicka här för dokumentet.

Kontakter

Projektledare

Jens Zetterstrand
E-post: jens.zetterstrand@helsingborg.se
Mobil: 076-870 41 20

Projektkoordinator

Abbe (Abdele) Abdijama
Abdele.abdijama@helsingborg.se

Styrgrupp

Fritid Helsingborg
Strategisk utvecklare
Kontakt: Lars Olsson
Mobil: 0702- 66 73 74
E-post: lars.olsson@helsingborg.se
Hemsida: helsingborg.se

HISO
Verksamhetsansvarig
Kontaktperson: Sören Hägvall
Mobil: 0709-111 464
E-post: soren.hagvall@hiso.se
Hemsida: hiso.se

Skåneidrotten
Verksamhetsledare
Kontaktperson: Johanna Ingvaldson
Mobil: 010-4765758
E-post: johanna.ingvalson@skaneidrotten.se
Hemsida: skaneidrotten.se

HISO
Kansli: Annika Sinclair
Mobil: 0701-49 99 86
E-post: kansliet@hiso.se