Seminarium Mer rörelse i skolan

Program och innehåll om seminariet (2015-01-13)

 image

Ett stort tack till alla 99 st som kom och gjorde detta seminarium till det det blev.

Idrottsföreningar och fritidsgårdar mfl – en stark resurs till skolan

Skolan – en partner för rekrytering och utveckling av ungdomar/medlemmar

Inspirationsseminarium

Seminariet erbjuder inspirerande föreläsare med erfarenheter från välrenommerade och framgångsrika projekt. Seminariet handlar om samarbeten – att inspirera, utveckla och diskutera nya samarbetsformer mellan skola, föreningar, fritidsgårdar och andra krafter i Helsingborg.

Målet är att skapa bättre förutsättningar till mer rörelse och hälsa för Helsingborgs elever/ungdomar – och därmed bättre studieresultat. Passa på att lyssna på andra goda exempel och nya ideér. Mingla för dialog, eller varför inte delge och berätta om er själva och era egna goda exempel.

Program

Ni välkomnas till en hel eftermiddag med följande upplägg:

 • Pass 1: föredrag med de goda exemplen för inspiration.
 • Pass 2: minimässa för mingel, diskussion och spännande möten.
 • Workshops under våren: möjlighet till att finna nya möten för fortsatta samtal om samarbeten och arbetsmodeller – om intresse finns.

image

Målgrupp seminarium

 • Skola: Skolledning, pedagoger och andra med utvecklingsansvar
 • Idrottsföreningar: Styrelsemedlemmar, ledare, kanslister och andra med utvecklingsansvar
 • Helsingborg Stad: Politiker, tjänstemän och andra med utvecklingsansvar
 • Myndigheter: Polis och andra myndigheter med engagemang och ansvar för ungdomar i samhället
 • Organisationer: företag, föreningar och andra organisationer
 • Landsting: Region Skåne och andra organisationer

Mål seminarium

 • Att få ‘mer rörelse – i och i anslutning till skolan’ för att må bättre och därmed uppnå bättre studieresultat
 • Att öka samarbetet mellan skolor och idrottsföreningar samt andra intressenter som Fritidsgårdar mfl
 • Att utveckla samarbetesmodeller och former som gör idrott och motion mer intressant och attraktivt för ungdomar, dels inom ramen för skolans egen verksamhet och dels i anslutning eller efter skolan
 • Att etablera idrottsforum och nya mötesplatser mellan skolor och idrottsföreningar.

Syfte seminarium

 • Att genom samtal och dialog om de ‘goda exemplen’ skapa inspiration och kunskap till att skapa förutsättningar till ‘mer rörelse och hälsa i skolan’
 • Att bygga relationer för ett långsiktigt samarbete för en gemensam utveckling av Helsingborgs Idrottspolitiska program
 • Att skapa förutsättningar till en fortsatt dialog genom nya möten och utbildningar

HBG Idrottsföreningar, Fritidsgårdar mf – möjliga krafter till skolan

Helsingborg med ca 135 idrottsföreningar  och x Fritidsgårdar – är det en möjlig kraft och samarbetspartners till att hjälpa skolan med ’mer rörelse i skolan’ – och då framförallt i anslutning och efter skolan?

 • Är ni intresserade av att etablera och utveckla samarbete med varandra och lyssna på andra goda exempel inom Helsingborgs kommun och andra kommuner?
 • Är ni en av dessa som redan har goda samarbeten med varandra och vill delge andra detta?

Enkät inför seminariet – senast 11 december

Vi söker kunskap om både skolornas och idrottsföreningarnas samarbeten i Helsingborg!  Vi välkomnar därför både skolor och idrottsföreningar att fylla i en kortare enkät inför seminariet. Klicka högre upp till höger på denna sida.

Plats

Platsen blir Pedagogiskt center i Helsingborg (på Filbornaskolan).