Protokoll Presidiemöten


Presidiemöten arrangeras av Fritid Helsingborg, där HISO är sammankallande gentemot HISO medlemmar. Möter syftar till att utveckla Helsingborg Stads idrott för god hälsa och tolerans, med Helsingborgs Idrottspolitiska program och våra ungdomar som utgångspunkt. Det är ett möte mellan politiker, tjänstemän, HISO och idrottsföreningar.

Klicka på nedanstående möten för protokoll!

2015
Presidiemöte 23 september