Pressrelease: Handslag mellan Funktionshinderrörelsen och Idrottsrörelsen i Helsingborg.

2015-04-15


Handslag mellan Funktionshinderrörelsen och Idrottsrörelsen i Helsingborg.

Folkrörelserna och föreningslivet i Sverige står inför en mängd utmaningar, samtidigt utgör de ryggraden i den ideella sfären varpå en stor del av svenskt demokratiarbete vilar.

Många av utmaningarna är desamma oberoende om man driver en idrottsförening eller funktionshinderförening och därför väljer nu DHS tillsammans med HISO och HFA att göra gemensam sak inom ramen för arvsfondsprojektet Föreningsservice.

Projektet syftar till att lyfta en stor del av den administrativa och organisatoriska bördan från föreningarna så att dessa kan ägna mer tid och kraft till kärnverksamheten.

-En förening bildar man för att göra något viktigt, till exempel spela knattefotboll eller göra livet bättre för människor med Parkinson. Inte för att sitta sena kvällar med bokföring och medlemsregister, säger Björn Tufvesson Alm, DHS.

-Att få ”fler hjälpande händer” till att driva och utveckla sina organisationer är ett av det mest prioriterade området för många föreningar. Att dessutom få professionell hjälp med t ex redovisning skapar trygghet och långsiktighet. Det blir mer fokus på idrotten samtidigt som det också blir lättare att attrahera och rekrytera fler och ännu mer kvalificerade människor till föreningslivet, säger Sören Hägvall, HISO.

DHS och HISO/HFA är paraplyorganisationer, för funktionshinderrörelsen respektive idrottsrörelsen, och organiserar ca 122 medlemsorganisationer, allt från Neuoroförbundet till fotbollsklubbar. Nu kommer alla dessa föreningar att erbjudas praktisk hjälp från Föreningsservice till en mycket förmånlig kostnad.

Vi är övertygade om att Föreningsservice kommer att bli en ”game changer” för föreningslivet i Helsingborg på sikt för alla de föreningar som kämpar i motvind med att rekrytera ideella krafter till t ex styrelser, administration, ledare, event och arrangemang.

Kontakt:

Björn Tufvesson Alm

DHS Helsingborg

Tufvesson.alm@dhshelingborg.se

042-177271

Sören Hägvall

HISO

0709-111 464

soren.hagvall@hiso.se

www.hiso.se

Michael Zetterman

HFA

0708-42 31 94

mz@kronosund.se