Om oss

Historik

Den 18 februari 1943 bildades HISO.  Vi är idag en organisation med 100 idrottsföreningar som medlemmar. Vår strävan är att vara en organisation i tiden.

Verksamhetsplan

Styrelsen har för Fritid Helsingborg och HISO årsmöte i mars 2015 föreslagit och fått nedanstående Verksamhetsplan och inriktning godkänd. 

Utgångspunkter har varit Helsingborg Stads vision för 2035, Idrottspolitiska programmet, tidigare upprättad Verksamhetsplan och den finansiering HISO erhåller från Fritid Helsingborg.

Det övergripande målet för HISO är:

”HISO har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan Helsingborg Stad, Idrottsföreningar och ungdomar i Helsingborg och tillvara deras intressen.”

Sammanfattning

HISOs yttersta strävan är att följa Helsingborgs Vision 2035 och det Idrottspolitiska programmet med fokus på Helsingborgs ungdomar och idrottsföreningar.

HISO ska verka för att skapa resurser och kompetens till ungdomar och föreningar för att idrotten i Helsingborg ska fortsätta utvecklas. Idrotten och dess föreningar ska verka för att utveckla ungdomar, tränare och ledare samt föräldrar till aktiva och positiva medborgare, baserat på den värdegrund kommunicerad i det Idrottspolitiska programmet.

HISO är en samarbetsorganisation med just uppdrag att skapa ett gott samarbetsklimat för och tillsammans med våra medlemmar gentemot politiker, tjänstemän, ideella föreningar och andra intressenter i samhället.

HISO möjliggör detta framförallt genom att fokusera på 3 ansvarsområden.

Fokusområden

1. Forum: för samarbete och utveckling
2. Arrangemang: för inspiration och utveckling
3. Informations- och kommunikationsverksamhet – för opinion, omvärldsbevakning, dialog och utveckling.

Aktuella forum och arrangemang finner ni på denna hemsida. Vår hemsida är också en central del i vår strategi att finna en intressant och inspirerande information och kommunikation till och med er medlemmar.


Helsingborg