Mer rörelse i skolan

image

’Mer rörelse i skolan’ är ett initiativ startat av HISO  i ett samarbete med Fritid Helsingborg och Skåneidrotten. Syftet är att utveckla samarbeten mellan Politiker, tjänstemän, skola, idrottsföreningar och andra intressenter. Det startade genom ett seminarium kallat kallat ’Mer rörelse i skolan’ som genomfördes den 13 januari 2015. Till höger välkomnas ni att klicka för att läsa mer om seminariet och dess målsättningar och syften.

Denna sida är en portal för detta. Här finner ni information om:

  • Enkätsvar på webb-enkät inför seminariet ’mer rörelse i skolan’ med kommentarer om egna ’Visioner’
  • Enkätsvar på genomfört seminarium ’mer rörelse i skolan’.
  • Presentationer från föredragshållare.
  • Intresselistor, för skola och idrottsföreningar, nystartad med målsättning att för skolor och idrottsföreningar anmäla och sätta upp sig på en lista om att intresse finns till att inleda samarbeten dess emellan (efterfrågat av HISO medlemsföreningar).
  • Projekt Spontanidrott – för samarbete mellan skola och idrottsföreningar.
  • Kommande aktiviteter och händelser.