Lista skolor Mer rörelse i skolan

Här kommer det att kompletteras med skolor som anmält sitt intresse till att söka samarbete med idrottsföreningar i Helsingborg.