Lista idrottsföreningar Mer rörelse i skolan

Här kommer det att kompletteras med idrottsföreningar som anmält sitt intresse till att söka samarbete med skolor i Helsingborg.