Forum Tjejer i idrott

Forum Tjejer i idrott

Form på mötena
• Tema med inspiration och föredrag (1/3)
• Workshop, erfarenhetssamtal (1/3)
• Dragning ’goda exempel’ från någon förening (1/3)

Intressanta och möjliga temaområden
• Ett forum med fokus på Helsingborg Stad och att göra den erkänd för frågor om tjejidrotten
• Skolan och attityder till tjejer och vilka idrotter som elever erbjuds prova på
• Erfarenhetsutbyten mellan olika idrotter (tjej vs tjej idrott, tjej vs kollar)
• Tjejernas dag på IH, eller Idrottens dag på IH (med inriktning mot tjejidrott)
• Värdegrundsutbildning/modell mot föreningar
• Acceptans först när man börjar med killidrott
• Ledare, behålla både i föreningar och som elitutövare

Kommentarer och trackbacks är avstängda.