Forum HISO Idrottscentrum

Forum HISO idrottscentrum (en del inom Utvecklingsgruppen)

Forumets arbetsområde

Utifrån fys.träning, tester, rehab/prehab, kunskap & kompetens, utbildning och kontaktnät har följande två arbetsgrupper skapats:

1) NÄTVERK & SAMARBETE – Här och nu. Forma ett nätverk för att öka dialog och samarbete mellan föreningar i Helsingborg. Skapa ett naturligt mötesforum för att tillsammans kunna lyfta
och utveckla idrottens behov.

2) TRÄNINGSCENTRUM – långsiktigt mål. Skapa ett idrottscentrum som en fysisk plats. Detta centrum ska bli en naturlig mötesplats för träning och tester samt kunna erbjuda
specialkompetens i syfte att komplettera och vidareutveckla Helsingborgs föreningars egna verksamhet. Centrumet ska finnas till för alla grupper; barn och ungdom likväl som elit. Genom
ett träningscentrum som detta ska Helsingborgs idrottsföreningar kunna få tillgång till precis all
den kunskap och de resurser man behöver för att stödja kvalitet och kontinuitet.

Kommentarer och trackbacks är avstängda.