Idrott i HBG

Helsingborg, en idrottsstad i framkant

imageHelsingborgs över 130 idrottsföreningar (med ungdomsverksamhet)erbjuder ett brett utbud av olika idrotter och olika nivåer från motions- till elitidrott. Din stad erbjuder dig spontanidrott, när du själv vill, på många inspirerande platser i staden.

HISO skall verka för att skapa de resurser i form av anläggningar, bidrag, personal mm som behövs för att idrotten i Helsingborg skall fortsätta att utvecklas. Helsingborg Stad kan och ska utvecklas hela tiden, så ska också HISO. Vår utveckling utgörs och möjliggörs genom er föreningar – där varje initiativ och projekt alltid tar utgångspunkt uifrån våra ungdomar. Idrott för alla med alla varje dag – det är en devis att tillsammans jobba för. Vår dörr står öppen på vid gavel till er medlemmar. En öppen dörr för kreativ dialog till intressanta projekt och arrangemang! Välkomna att läsa mer om HISO och vårt uppdrag. Varmt välkomna att kontakt oss !

Klicka här för att komma till Helsingborg Stads hemsida och det utbud som staden erbjuder gällande idrottsanläggningar!

image