HISO Pressrel. 13 aug 2014

HISO Hjälp upprop – ‘mer idrott i skolan’. Tillsammans med erkända Idrotts-Mästare från Helsingborg, initierar och förflyttar SOK’s ledares och aktivas upprop om ‘mer idrott i skolan’ till ett lokalt HJÄLP-upprop i Helsingborg.

Klicka här för pressrelease i vårt nyhetsbrev.