Fokus hälsa

Fokus hälsa IdeA

Fokus Hälsa är en modell i utsatta områden, utifrån det framgångsika projektet IdeA. Satsningsområden är Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal. Ett exempel på aktivitet är Fredriksdalsdagen med Hyresgästföreningen Fredriksdal som varje vår och höst anordnar varje vår och höst ordnar en Aktivitetsdag för de boende i området (grillning samt musikunderhållning hela dagen). S’mileloppet för skolbarn på Drottninghög är exempel på en annan aktivitet. En tredje aktivitet är fotboll för kvinnor.

Both comments and trackbacks are currently closed.