Funktionärsträffar

Forum Funktionärsträffar

Funktionärsträffar är ett forum för kanslichefer/kanslister att träffas för erfarenhetsutbyte och utveckling av idrotten i Helsingborg med fokus på ’framtidens kansli’.

Both comments and trackbacks are currently closed.