Forum Föreningsbidrag

Forum Föreningsbidrag

Forum Föreningsbidrag är ett öppet forum för HISO medlemmar i Helsingborg. Syftet är att medlemmar tillsammans får en gemensam kanal för information och dialog med Helsingborgs Stads politiker och tjänstemän, om bestämmelser och utveckling kring Föreningsstödet för idrottsföreningar.

Klicka här för mer information om forumet.

Both comments and trackbacks are currently closed.