Presidiemöten

Forum Presidiemöten

Presidiemöten arrangeras av Fritid Helsingborg, där HISO är sammankallande gentemot Idrottsföreningar i Helsingborg. Mötena syftar till att utveckla Helsingborg Stads idrott för god hälsa och tolerans, med Helsingborgs Idrottspolitiska program och våra ungdomar som utgångspunkt. Det är ett möte mellan politiker, tjänstemän, HISO och idrottsföreningar.

Both comments and trackbacks are currently closed.