Forum & Arrangemang

Här finnar ni en sammanställning och exempel på HISO-forum och arrangemang.

I Kalendariumet finner ni  HISO’s egna arrangemang, seminarier och andra intressanta arrangemang, händelser, aktiviter och möten i staden – med det gemensamma att verka för ett samhälle byggt på bättre hälsa, tolerans, integration och jämställdhet.

Planering sker i samverkan med Fritid Helsingborg och Skåneidrotten. Vi återkommer med intresseförfrågningar och riktade inbjudningar inför varje arrangemang via mail och webb-nyheter. Aktuella arrangemang finner ni genom att klicka högst upp till höger på denna sida eller som en undermeny till denna sida.

Årets Forum – för samarbete och utveckling

Syftet med forumen är att skapa en struktur med regelbundna möten i olika grupperingar med specifika och riktade områden  – för en konstruktiv och gemensam dialog med Helsingborg Stad och andra intressenter. Målet är att vi tillsammans aktivt medverkar till att det idrottspolitiska programmet i Helsingborg realiseras och att medlemsföreningarnas intressen tillvaratas och utvecklas.

image

 

Arrangemang – för inspiration och utveckling

Syftet med arrangemangen är att verka för en aktiv utveckling utifrån angelägna och nya uppkomna områden, baserat på medlemmars behov och Helsingborg Stads breda verksamhet.

Att aktivt medverka till att skapa nätverk och möten mellan föreningar, dess styrelsemedlemmar, kanslipersonal, tränare och ledare. Det görs genom regelbundna och enskilda möten med föreningar och arrangerande av inspirationsseminarium med föredrag och diskussioner (t ex baserat på de ‘goda exemplen’).

Exempel på forum & arrangemang