Enkät föreningar om Skol OS


HISO välkomnar nu er idrottsföreningar som deltagit i Skol OS, att svara på en kortare enkät om ett möjligt framtida skol-tävling under skoltid.

Vi har tidigare informerat er om att befintligt sponsoravtal med Länsförsäkringar för Skol OS i nuvarande form kommer att avslutas till halvårsskiftet 2015. Vi har under våren gjort undersökningar bla gentemot skolor om deras intresse till eventuell fortsättning. Vi kommer efter dessa enkätsvar ta en dialog med tjänstemän och politiker i Hbg för att därefter göra en sammanställning och konkludering om fortsättning eller inte och i så fall i vilken form.

Klicka här för skolors svar på en enkät om Skol OS
Klicka här för enkäten mot skolor
Klicka här för tidigare webb-nyhet från i höstas om ‘information om Skol OS och pågående utvärdering’

Tack för ert tidigare deltagare och tack på förhand för ert svar!

PS: denna sida finns inte öppet tillgänglig via HISOs hemsida.The simplest way to manage projects out there