Årsmöte den 4 april 2019

HISO årsmöte hölls den 4 april i Catena Huset och vi var 26 röstberättigade föreningar och totalt 60 personer på plats. Årsmötesordförande var vår Hedersledamot Per Dahlöf.

Vår nya ordförande i Idrotts – och Fritidsnämnden, Julia Persson, presenterade sig och förklarade sin syn på föreningslivet i Helsingborg och hennes kommande samarbete med HISO. Vårt intryck av Julia är att hon är väldigt driven, nyfiken och påläst om föreningslivet i Helsingborg, vilket kommer vara positivt för oss alla. Vi ser framemot ett bra samarbete tillsammans med Julia.

Helen Von Platen presenterade det fantastiska SM som arrangerades under sommaren 2018. Helen visade upp positiva siffror som till och med var över deras egen förväntan. Hon hyllade det föreningsliv som finns i Helsingborg och vilket styrka och kraft det finns.


HISO Stipendium tilldelades i år till följande,

STÖTTEPELARE:              Claus Elnif, IFK Helsingborg

UNGDOMSLEDARE:        Gunilla Wällstedt, Helsingborgs bågskytteklubb

JUNIORSTIPENDIUM:     Oskar Joelsson, OV Helsingborg

JUNIORSTIPENDIUM:     Johanna Lindborg, Helsingborgs Wrestling Team


Verksamhetsåret 2018

HISO har fortsatt arbeta efter avtalet och på uppdrag av Helsingborgs stad. Vi har deltagit i och lämnat synpunkter vid diverse utredningar, halltider och varit en engagerad part vid föreningsträffar. Fritid ser HISO som en viktig samarbetspart och HISO har stort inflytande.

Kort sammanfattning:

  • Ekonomi, Inga avvikelser i ekonomin. Föreningen gjorde ett plus på 74 tkr.
  • Föreningsträffar, 2 st träffar arrangerades 2019.
  • Idrottscentrum, undersökning av behov av ett Idrottscentrum tillsammans med Karin Olsson och Anders Lindsjö.
  • SM – Veckan, HISO arrangerade en aktivitetsdag för personer med funktionsvariation inne på Olympia.
  • Rättviseprojektet, fortsatt arbete med rättvisa träningstider samt maximalt utnyttjande av våra hallar. Utöver detta har vi tillsammans med Fritid jobbat med ett dokument kallat Fördelningsprinciper. Detta dokument är ett levande dokument och beskriver dagens arbetssätt.
  • Utrednings Simyta, HISO varit delaktiga i utredning och fick i samband med detta i uppdrag att skapa en referensgrupp gällande kommande Oceanbadet.

Verksamhetsåret 2019

HISO ser framemot ett spännande verksamhetsår, där vi fortsatt jobbar mot vårt uppdrag från Helsingborgs Stad att skapa ett gott samarbetsklimat för och tillsammans med våra medlemsföreningar gentemot politiker, tjänstemän, ideella föreningar och andra intressenter i samhället.

Vi kommer jobba med två nya och intressanta idéer 2019,

  1. Ungdomsråd – vi kommer starta ett ungdomsråd som ligger under HISO Styrelse. Där vi ska säkerställa ungdomars röst på idrottsagendan i staden.
  2. Utskott – Vi kommer ändra vårt arbete och börja arbeta i olika utskott. Där möjliggör och bidrar HISO ännu mer för våra föreningar.

Årsmötet valde följande styrelse kommande verksamhetsår,

Ordförande:             Lotta Falkenbäck (Omval)
Vice Ordförande:    Glenn Melldén
Sekreterare:             Peter Bild (Nyval)
Kassör:                      Katarina Ekman (Omval)
Ledamot:                  Tommy Billqvist (Omval)
Ledamot:                  Jan – Åke Stigborg
Ledamot:                  Fredrik Azelius